CURRICULUM VITAE


Bijgaand vindt u mijn curriculum vitae met alle informatie op een rijtje. Voor de meest actuele informatie omtrent bijscholing verwijs ik u naar de website van het architectenregister. 

Uiteraard ben ik ook in bezit van een uitdraai van de meest actuele 'bewijs van inschrijving' uit het architectenregister.

Ruud Hoogstad 


 DORDRECHT

 PARTNERSCHAP

NEDERLANDSE

RIJBEWIJS B

VAARBEWIJS DEEL 1

Profiel


Geboren (1982) te Vlaardingen ontstond al vroeg mijn interesse in de techniek. Deze interesse is gaandeweg omgeslagen in fascinatie voor de bebouwde omgeving en architectuur.

Mijn passie en energie als architect is voor mij het belangrijkste binnen het werkveld. Het ontwikkelen van ontwerpconcepten om deze vervolgens te vertalen naar degelijke ontwerpen. Een uniek ontwerp of ‘maatpak’ waarin alle onderdelen als een integraal geheel worden ontwikkeld, ontworpen en functioneren waarbij het eindresultaat de vraag overtreft. Hier krijg ik energie van en kan ik mijn passie in kwijt! Ieder ontwerp of project is maatwerk. De opdrachtgever en gebruiker staat hierin centraal, we realiseren voor mensen!

Mijn werk en professionaliteit als architect worden versterkt door mijn ervaringen als projectleider en ingenieur en gebruik van mijn brede bouwkundige bagage om ieder project naar een hoger niveau te tillen. Ik kijk hierbij veel verder dan alleen de vraag of oplossing door een integrale benadering en uitwerking waarbij ik beschik over een zeer brede professionele bagage. Daarnaast heb ik mede ook door mijn opgedane ervaringen vanuit het vastgoed en vastgoedbeheer aanvullende kennis en ervaring opgedaan.

Door mijn affiniteit met bouwfysica ben ik tevens in staat om diverse bouwfysische vraagstukken te beoordelen, analyseren en op te lossen.

De energietransitie en verduurzaming van de bebouwde omgeving zijn voor mij geen vraag maar een vanzelfsprekendheid. De Trias Energetica speelt hierin een cruciale rol evenals het gebruik van doordachte installaties en logische gekozen materialen. Dit is een vanzelfsprekendheid bij een integrale benadering van de opgave.

Naar mijn omgeving en collega’s ben ik een bescheiden persoon waarbij ik als de situatie er om vraagt mezelf duidelijk zal uitspreken. Belangrijke beslissingen neem ik niet zonder een gedegen analytische aanpak van de vraag of opdracht. Vragen keer ik binnenstebuiten waarbij het doel altijd centraal blijft staan zonder het spanningsveld uit het oog te verliezen binnen de driehoek van tijd, geld en kwaliteit. Ik ben zowel een generalist als een specialist waarbij in het belang van het eindresultaat mijn inzet voor het grote geheel tot op de kleinste details tot goede resultaten leiden. Een gedreven architect - ingenieur met een zeer brede
bouwkundige basis en ervaring in het vastgoedbeheer met passie voor het vak.

Opleidingen


2005-2008

TU-Delft, Bouwkunde, Architectuur (Modernity), afstudeerrichting ‘architectuur’, Dwelling ++ New Concepts for the Dwelling, studio Home, voltijd, Delft, Berlageweg, behaald

Msc: Master Architecture, Urbanism & Building Sciences , Variant: Architecture, (ir.)
architectenregister: 1.130101.009

2002-2005

Hogeschool Rotterdam, HBO (HTS), Bouwkunde, differentiatie ‘architectuur’, afstudeerrichting architectuur, voltijd, Rotterdam, G.J. de Jonghweg, behaald

Bsc: Bachelor of Built Environment (BBE) (ing.)

1998-2002

Albeda College, MBO (MTS), Bouwkunde, verdieping ‘ontwerp’, (BOL4) (niveau 4), voltijd, Schiedam, Schiedamseweg, behaald
Aanvullend extra onderwijs: praktijkonderwijs meubelmaken, materiaalkunde, vaktheorie, bouwkundig en technisch tekenen


- winnaar MBO AVBB Bouwkundeprijs 2002

1996-1998

CSG Aquamarijn, LBO (LTS), Bouwkunde, voltijd, Schiedam, Nieuwe Damlaan, behaald
Aanvullend extra onderwijs: praktijkonderwijs meubelmaken, materiaalkunde, bouwkundig en technisch tekenen

Competenties


ANALYTISCH

GEDISCIPLINEERD

GENERALIST

GESTRUCTUREERD

KRITISCH

LEERGIERIG

NAUWKEURIG

PERFECTIONIST

PRAGMATISCH

RATIONALIST

SPECIALIST

ZELFSTANDIG

Werkervaring


2022-heden

Servicegemeente Dordrecht, afdeling Vastgoed & Projecten  

Architectuur & ontwerp, bouwkunde, bouwmanagement en advisering

In mijn huidige functie ben ik werkzaam als architect/sr. projectleider voor diverse projecten en ontwerpen. Daarnaast werk ik aan de energietransitie door de vastgoedportefeuille binnen de Drechtsteden te verduurzamen. We adviseren hiervoor in de breedte, sturen aan op SMART ambities en vertalen deze naar scenario's en zorgen voor ondersteuning voor de uitvoering.

Architect:

 • Make-over en renovatie bibliotheek 'De Nieuwe Stoof' te Dordrecht, SO, VO+

 • Massastudie en onderzoek haalbaarheid KVLO gymzaal en KDV kinderopvang locatie Waterbeekstraat te Dordrecht

 • Massastudie en onderzoek uitbreiding 'Het Palet' te Alblasserdam
 • Nieuwbouw gymzaal Latourpad SO, haalbaarheid
 • Nieuwbouw clubgebouw VV Dubbeldam, bouwvoorbereiding
 • Massastudie en onderzoek haalbaarheid nieuwbouw IKC 't Nokkenwiel te Alblasserdam

Senior Projectleider:

 • Drechtsteden breed aansturing, advisering en uitvoering van de agenda energietransitie en deze vertalen naar de verduurzaming van de vastgoedportefeuille. Hierbij borgen we een SMART en gestructureerde aanpak voor een verantwoorde voorbereiding en begeleiding van de uitvoering.

 • Sportcentrum Blokweer, regierol, aansturing, adviseur op voorbereiding en engineering van nieuwe zwembadbak en verbouwing van het zwembad tot en met de aanbesteding. Met een team van professionals op verschillende gebieden in projectgroep verband het renovatieplan uitgewerkt. Oplevering en opening vernieuwde zwembad in januari 2024
 • Sportcentrum Blokweer,  vochtproblematiek dakranden in teamverband met specialisten onderzoek en uitvoering begeleiding en advisering
 • Vastgoedadvies en vastgoedbeheer portefeuille Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam voor gemeentelijke vastgoedportefeuille, regierol en eindverantwoordelijk voor vastgoedbeheer en sturing op veiligheid, tijd, geld en kwaliteit, aansturing van het team. Adviseren op het gebied van de energietransitie, het acteren en sturen binnen het politiek- en bestuurlijk krachtenveld en het sturen op de algehele strategie vanuit de regierol.

2017-2021

Servicecentrum Drechtsteden, afdeling Vastgoed

Werkzaam als architect/sr. projectleider voor diverse projecten en ontwerpen. Tevens ben ik als senior projectleider werkzaam voor het vastgoedbeheer en vastgoedadvisering met de eindverantwoording over een tweetal accounts en portefeuille WMO.

Architect:

 • Nieuwbouw clubgebouw VV Dubbeldam, schetsontwerp/haalbaarheidsonderzoek

 • Nieuwbouw gymzaal Latourpad schetsontwerp

 • Renovatie zwembad De Dubbel schetsontwerp, VO+, engineering en uitvoeringsbegeleiding

 • Nieuwbouw onderkomen begraafsplaats Sliedrecht, kantoor werkplaats en ceremonieruimte schetsontwerp/haalbaarheidsonderzoek

 • Nieuwbouw gymzalen Kolfstraat schetsontwerp, VO+, engineering en uitvoeringsbegeleiding (directievoering en toezicht)

 • IKC De Bever en Frisoschool, twee scholen met gymzaal, schetsontwerp/haalbaarheidsonderzoek

 • Brasem 32 HI Ambacht woning, uitbouw woning WMO aanpassing, ontwerp en voorbereiding

 • Zuilenburg 103 woning, uitbouw/unit WMO ontwerponderzoek en voorbereiding uitvoering

 • HR Holsterf 27 woning, uitbouw WMO, ontwerp, onderzoek vochthuishouding en daglichtberekeningen

 • Nieuwbouw Sportcentrum De Duikelaar H-Giessendam, schetsontwerp/haalbaarheidsonderzoek

 • Nieuwbouw muziekvereniging Harpe Davids Ridderderk, schetsontwerp met raming

 • Nieuwbouw crematorium Essenhof Dordrecht, schetsontwerp/haalbaarheidsonderzoek

Senior Projectleider:

 • Vastgoedadvies en vastgoedbeheer portefeuille Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam voor gemeentelijke vastgoedportefeuille, regierol en eindverantwoordelijk voor vastgoedbeheer en sturing op veiligheid, tijd, geld en kwaliteit, aansturing van het team. Adviseren op het gebied van de energietransitie, het acteren en sturen binnen het politiek- en bestuurlijk krachtenveld en het sturen op de algehele strategie vanuit de regierol.

 • WMO woningaanpassingen, regie en sturing team WMO.

Projectleider:

 • Vastgoedbeheer en onderhoud portefeuille Alblasserdam gemeentelijke vastgoedportefeuille, vastgoed op orde brengen.

 • Bouwfysisch onderzoek vochthuishouding zwembad De Dubbel

 • WMO woningaanpassingen, variantenonderzoeken, realiseren aanbouwen, verbouwen of units, aanbestedingen en bouwbegeleiding

2015-2017

Ingenieursbureau Drechtsteden, afdeling Vastgoed

Architect:

 • Renovatie haalbaarheidsonderzoek gymzalen Kolfstraat 42-44

 • Brederostraat 61 woning, WMO uitbouw/unit ontwerponderzoek en voorbereiding uitvoering
 • Simon Stevinstraat 10 woning, uitbouw/unit WMO ontwerponderzoek en voorbereiding uitvoering
 • Renovatie Biokeet, polder De Dood, Biesbosch,prijsvraag schetsontwerp en onderzoek
 • Nieuwbouw zwembad De Dubbel te Dordrecht, schetsontwerp en haalbaarheidsonderzoek

Projectleider:

 • Vastgoedbeheer portefeuille Alblasserdam

 • Bogermanschool onderzoek vochtproblematiek en voorbereiding, directievoering en toezicht herstel kelder
 • WMO unit Cannenburg 121 voorbereiding en uitvoering
 • Spoedverbouwing Lelsstraat 2 Alblasserdam, AZC
 • Verbouwing vleugel ST/JT Sterrenwiel Dordrecht
 • Voorbereiding make-over Kunstuiting, bouwmanagement

2009-2015

Ingenieursbureau Drechtsteden

Architect:

 • Ecoblock innovatief woonconcept ‘tiny house’

 • Schetsontwerp en haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw basisschool ‘De Regenboog’ Vogelplein
 • Schetsontwerp verbouwing Deltahal, voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding
 • Schetsontwerp Wantijschool Maasstraat 204 verbouwing en make-over exterieur, bouwfysisch onderzoek

Projectleider:

 • Nieuwbouw overkapping Expeditiehof

 • Nieuwe trap/helling Saturn
 • Verplaatsing beeld Albert Cuyp
 • Nieuwbouw OBS Wielwijk bouwmanagement (waarnemend)
 • Groot onderhoud Weeskinderendijk 31 woningen voorbereiding en uitvoering (LEAN uitvoering)
 • Hellingen kantoorgebouw verbouwing
 • Statenschool renovatie daglichtberekeningen en advisering zolder

Assistent Projectleider bouwkunde:

 • Vastgoedbeheer en -onderhoud portefeuille Alblasserdam

 • Nieuwbouw OBS Dubbeldam, bouwmanagement

 • Renovatie parkeergarage Veemarkt en Spuihaven, bouwmanagement

 • Nieuwbouw brandweerkazerne Alblasserdam, bouwmanagement

 • Restauratie schouwburg Kunstmin, bouwmanagement

 • Restauratie’ t Hof, DiEP, bouwmanagement, projectsecretaris

 • Nieuwbouw Montessori Kindcentrum (MKC), bouwmanagement

 • Restauratie gebouw De Holland, bouwmanagement

 • Nieuwbouw OBS Wielwijk, bouwmanagement

 • Beheer en onderhoud objecten Vastgoedbedrijf

 • Europese aanbesteding restauratie ’t Hof, bouwkundig advies en begeleiding aanbesteding i.s.m. bureau inkoop

 • Europese aanbesteding architectenselectie en aannemersselectie Kunstmin

 • Europese aannemersselectie nieuwbouw zwembad Alblasserdam

Directievoering & toezicht assistent:

 • Nieuwbouw Montessori Kindcentrum (MKC)

 • Nieuwbouw overkapping Expeditiehof

Assistent ontwerper, bouwkundige, tekenaar:

 • Nieuwbouw Stadsboerderij NMC Weizigt (passiefhuis)

 • Diverse nieuwbouw en verbouw locaties Enecostations

 • Renovatie gemeentehuis Hendrik Ido Ambacht

 • Essenhof crematorium

 • Bushalte, overkapping en chauffeursonderkomen station Dordrecht

 • Stadskantoor verbouwing gehele vleugel 3e verdieping

 • NEN 2580 metingen diverse panden

 • Voorbereiden en indienen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Opstellen diverse MOPS (fietsenstalling, school, parkeergarage)

 • Diverse onderzoeken (windmolens, zonne-energie, bouwfysica)

2007

Toorman architecten, Schiedam

Assistent ontwerper, bouwkundige, tekenaar:

 • Nieuwbouw complex 24 starterswoningen Minister Talmastraat, Utrecht

 • Opbouw woning Savornin Lohmanstraat 15, Schiedam

 • Renovatie/make-over kantoorpand en bedrijfshal ‘s Gravenlandseweg 402, Schiedam

 • Verbouwing kantoor Dorpstraat, Schiedam

 • Westmolenstraat 33, Schiedam

 • Dakopbouw Brindisipad, Schiedam

 • C.N.A. Looslaan 4, Schiedam

 • Uitbreiding Kerklaan 1, Schiedam

 • Erasmus Auto renovatie en restyling, Schiedam

 • Westvest 32, kantoor, Schiedam

2005

Toorman architecten, Schiedam

Assistent ontwerper, bouwkundige, tekenaar:

 • Restyling kantoor Verwater, Hoogvliet

 • Bedrijfshal en kantoor renovatie/make-over s’Gravenlandseweg 404, Schiedam

 • Dakopbouw Koekoekslaan 19, Schiedam

2003

Hoogstad Architecten, Rotterdam, stage HBO

Bouwkundige, bouwkundig tekenaar:

 • Renovatie gemeentehuis Spijkenisse

 • Nieuwbouw St. Antoniuscollege, voortgezet onderwijs, Zoetermeer

 • Diverse projecten in teamverband, alle fasen, tekenwerk uitgevoerd c.f. ISO9001

2001

Toorman architecten, Schiedam, stage MBO

Bouwkundige, bouwkundig tekenaar:

 • Diverse projecten in teamverband, alle fasen

2000

IBC Woningbouw aannemer, Rotterdam, Stage MBO

Werkvoorbereiding, maatvoering uitzetten, bouwplaats werkzaamheden

 • Project ‘Waterkant’ 84 woningen appartementencomplex te Barendrecht Carnisselande

1997

Aannemingsbedrijf J.F. Buijnink, Maasland

Timmerman in werkplaats en op locatie

 • Locatie Diepenburchstraat werkplaats

1997

Aannemingsbedrijf J.F. Buijnink, Maasland

Leerling timmerman in werkplaats en op locatie

 • Locatie Diepenburchstraat werkplaats

Bijscholing


Bouwbeurs2023 + seminars & workshops

Circulair bouwen

Seminar 'constructieve veiligheid gebouwen' conform de NTA

PRINCE2 Foundation

Jaarbeurs

BNA academie

IV-Groep en zelf gehost bij SGD

 

EST09 projectmanagement

2023

2022

2022

 

2021

VOL-VCA

PlusPort BV

2021

Politiek bestuurlijke gevoeligheid

Publiekdomein.nl

2021

Brandveilig ontwerpen

BNA academie

2021

Bouwen met hout

BNA academie

2021

MPG Milieu Prestatie Gebouwen

BNA academie

2021

NEN3140 WV architecten/projectleiders

van der Heide BV

2021

Brandveilig ontwerpen

BNA academie

2021

NEN3140 VOP

van der Heide BV

2021

Biobased ontwerpen en bouwen

BNA academie

2020

Gevel 2020 + lezingen/seminars

Rotterdam

2020

Presentatie Routekaart Verduurzaming Energietransitie VNG

VNG

2020

Training Projectmatig Creëren architecten en projectleiders

Incompany IKC

2020

NEN3140 installaties

BNA via Skills2Go

2019

NEN2767 Conditiemeting van gebouwen

Vastgoed Business School

2019

Projectmanagement voor architecten

BNA academie

2019

GPR gebouw

W/E Adviseurs ism Zwijndrecht

2019

BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen)

BNA academie

2018

Energietransitie Vastgoed

Facilicom

2018

BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen)

BNA academie

2018

Herfstenergie + lezingen/workshop

Incompany SCD

2018

Demo GBD duurzaam gebouw dossier

Flexim

2018

Materia Xperience, + seminars

Utrecht

2017

Vakbeurs Energie, + lezingen

54 Events

2017

Verduurzaming vastgoed

VGB Dordrecht

2017

Assetmanagement IBD/IBR

Ingenieursbureau Rotterdam

2016

NEN2767 Conditiemeting van gebouwen

BBN Adviseurs

2016

Vastgoed op orde

Gemeente Delft

2016

Materia 2016 + lezingen

Rotterdam

2016

NLCS CAD 2015  

CADaccent Bodegraven

2015

Autocad 2014 verdieping

CADaccent Bodegraven

2014

Sybold van Ravesteyn

Stichting DE STAD i.s.m. K. Rouw

2014

Budgetneutraal verduurzamen en onderhouden van gebouwen 

BBN Adviseurs

2014

Projectmatig creëren 1 herhaling  

gemeente Dordrecht

2014

Talentontwikkeling analyse en uitwerking training ontwikkelingen

Animo training en organisatieadvies

2013

VCA VOL

VCA Nederland

2012

Projectmatig creëren 1

gemeente Dordrecht

2012

NEN 2580 oppervlakten en inhoud gebouwen

NEN

2011

Inleiding Planning, opstellen planningen

gemeente Dordrecht

2010

Vaardigheden


ADOBE ACROBAT PRO

ADOBE ILLUSTRATOR

ADOBE INDESIGN

ADOBE PHOTOSHOP

AUTODESK AUTOCAD

AXXERION

DELTA-PI

MAYA 3D

MS OFFICE

MS-PROJECT

NEN2767 CONDITIE

RENDER-IN

SAFETYREGISTER

SKETCHUP PRO

SU-PODIUM

THEA RENDER

Prijzen & publicaties


AD Dordtenaar

Nieuwe gymzalen aan de Kolfstraat

2017

AD Dordtenaar

Ecoblock, ‘wonen in een bijna onzichtbare kubus’

2015

MBO bouwkunde AVBB Bouwkundeprijs

Winnaar, beste MBO bouwkundestudent

Zuid Holland

2002