TU DELFT AFSTUDEERPROJECT 'WONEN WERKEN WELZIJN'


PROJECTGEGEVENS

Functie    Afstudeerproject

Opgave    Onderzoek, conceptvorming, schetsontwerp

Locatie     Rotterdam, Hofpleinlijn

Status       Behaald

Jaar           2008

Copyright: Ruud Hoogstad

OMSCHRIJVING

Binnen de afstudeerstudio 'Dwelling++ New Concepts for the Dwelling' bestond de opgave uit het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten. Deze woonconcepten moesten vervolgens worden vertaald naar een ontwerp op een van tevoren bepaalde locatie, in dit geval de Hofpleinlijn in Rotterdam. Uitgangspunt in dit geval is een vertaling te geven op wat men voor het welzijn nodig heeft in de gehaaste en gestreste samenleving van vandaag de dag.

Onderzoekend is gekomen tot een woonconcept wat de definities van het wonen drastisch anders benaderd en vertaald. Dit alles vanuit de filosofie dat het welbevinden van zijn gebruikers bovenaan moet staan. Hoe kun je jezelf het beste weer 'opladen'. Alles binnen dit woonconcept staat in het teken van welzijn. Belangrijke elementen hierin zijn beweging en ontspanning waarbij de drempel tussen deze elementen zoveel mogelijk moet worden weggenomen. Sporten en wonen op een laagdrempelige manier waarbij de woning in de primaire behoeften voorziet vanuit het welzijn. Dit betekent ook wat voor de ruimten in de woning en hoe deze functioneren. Zo zijn er andere definities ontwikkeld op ruimtelijk niveau met een bepaalde beleving en materialisering. Denk hierbij aan een relaxruimte, hitteruimte, droomruimte, dompelruimte, verzorgingsruimte etc. waarbij diverse ruimten hiervan op een laagdrempelige wijze worden gecombineerd met sport en sociale activiteiten binnen hetzelfde complex. Dit veranderd het wonen zoals we dat kennen naar een toekomstgerichte manier om het welzijn te vergroten en waarborgen.