HAALBAARHEIDSONDERZOEK BEGRAAFPLAATS SLIEDRECHT


PROJECTGEGEVENS

Functie    Architect, projectleider

Opgave    PvE, conceptvorming, schetsontwerp/voorlopig ontwerp, haalbaarheidsonderzoek, stichtingskostenraming

Locatie     Sliedrecht

Status      Schetsontwerp + haalbaarheidsonderzoek

Jaar          2019

Copyright: Servicecentrum Drechtsteden, afdeling Vastgoed

OMSCHRIJVING

Het huidige beheerdersonderkomen voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook nabestaanden welke de asresten van een dierbare komen afhalen, kunnen dit niet op een waardige manier doen, omdat hier een ruimte voor ontbreekt. De opgave bestond uit het maken van een schetsontwerp/haalbaarheidsonderzoek met stichtingskostenraming om de haalbaarheid van een duurzaam onderkomen met uitgebreid programma te toetsen.