BASISSCHOOL VOCHTPROBLEMATIEK


PROJECTGEGEVENS

Functie    Projectleider, Bouwfysica

Opgave    Analyseren, onderzoeken, bouwfysisch onderzoek, rapporteren, begeleiding voorbereiding en uitvoering

Locatie     Dordrecht

Status       Gereed

Jaar           2016

Copyright: Ingenieursbureau Drechtsteden

OMSCHRIJVING

Bij een verdiepte speelzaal in een basisschool was er veel overlast van vocht en schimmel. Het vocht kwam ogenschijnlijk door de vloeren en wanden naar boven.

Door onderzoek in het werk is geconstateerd dat het vocht door de vloeren naar boven werd gedreven en tevens door de wanden bij de overgang tussen vloer en wand. Daarnaast is de grondwaterstand op deze locatie altijd hoog waardoor de ruimte in wezen altijd aan waterdruk wordt blootgesteld. Door de binnenzijde van de constructie te voorzien van een waterdichte coating in combinatie met het uitgebreid injecteren van de grond onder de vloeren en aan de buitenzijde van de wanden werd de constructie waterdicht gemaakt.

Voorafgaand hieraan is bouwfysisch onderzoek uitgevoerd om te bepalen wat er gebeurt in de oude en nieuwe situatie met de dampspanning en eventuele dauwpunten. Er bleek geen inwendige condensatie te ontstaan waardoor in beginsel het waterdicht maken van de constructie het vochtprobleem heeft opgelost.