NIEUWBOUW BEVER-FRISOSCHOOL MET GYMZAAL


PROJECTGEGEVENS

Functie    Architect

Opgave    PvE, conceptvorming, schetsontwerp, haalbaarheidsonderzoek

Locatie     Dordrecht

Status       Schetsontwerp 

Jaar           2017

Copyright: Servicecentrum Drechtsteden, afdeling Vastgoed

OMSCHRIJVING

De opgave bestond uit het realiseren van een haalbaarheidsonderzoek met stichtingskostenraming voor een nieuw gecombineerd scholencomplex van twee scholen in combinatie met een nieuwe gymzaal. De basis wordt gevormd door een rationeel langwerpig volume wat ingrijpt op het stedelijk weefsel. Zodoende ontstaat ook een maximale oppervlakte aan buitenruimte voor uitdagende ruime schoolpleinen. Alle klaslokalen zijn gesitueerd aan de koele noordzijde en grenzen allemaal aan de gezamenlijke doorgaande leerpleinen. Deze laatstgenoemde zijn voor diverse doeleinden te gebruiken. Door de hoge mate van transparantie is er veel interactie met buiten en is er daglicht in overvloed in het gebouw. De gymzaal vormt niet alleen een barrière tussen de scholen maar verbind deze ook doordat al deze ruimten ook een samenwerking stimuleren en tevens is te gebruiken als multifunctionele ruimte voor grote bijeenkomsten.