BEHEERDERSONDERKOMEN EN UITVAARTLOCATIE DE ESSENHOF


PROJECTGEGEVENS

Functie    Architect, projectleider

Opgave    PvE, conceptvorming, schetsontwerp, haalbaarheidsonderzoek, stichtingskostenraming

Locatie     Dordrecht

Status       SO + haalbaarheidsonderzoek

Jaar           2018

Copyright: Servicecentrum Drechtsteden, afdeling Vastgoed

OMSCHRIJVING

Uitvaartcentrum Essenhof te Dordrecht heeft gezien de ontwikkelingen binnen het bedrijf een opgave geformuleerd om de haalbaarheid te toetsen van het vernieuwen van het verouderde beheerdersonderkomen in combinatie met een nieuwe uitvaartmogelijkheid met oveninstallatie. Dit is uitgewerkt in het gezamenlijk opstellen van een (ruimtelijk) PvE, een concept en schetsontwerp en een stichtingskostenraming op basis van deze stukken om te komen tot een compleet haalbaarheidsonderzoek.