NIEUWBOUW GYMZALEN KOLFSTRAAT DORDRECHT


PROJECTGEGEVENS

Functie    Architect, projectleider

Opgave    PvE, conceptvorming, SO, VO+, aanbesteding engineering & construct, bouwteam, (esthetisch) toezicht

Locatie     Dordrecht

Status       Opgeleverd

Jaar           2019

Copyright: Servicecentrum Drechtsteden, afdeling Vastgoed

OMSCHRIJVING

In het hart van het centrum van Dordrecht is een nieuw sportcomplex gerealiseerd met een zeer compacte opzet en twee gestapelde gymzalen. Het betreft een gasloos zeer goed geïsoleerd complex met gebruikersafhankelijke gescheiden ventilatiesystemen en een dak met PV-panelen. In verband met het streven zoveel mogelijk materialen te hergebruiken is onder andere de oude fundering hergebruikt van het gesloopte complex. Bijkomend voordeel hiervan is is dat dit in verband met voorkomen van trillingen en fluctuerende grondwaterstanden minder risico's voor de kwetsbare bebouwing in de omgeving met zich meebracht, omdat er geen nieuwe fundering hoefde te worden gebouwd. Het gedeelte wat wel moest worden voorzien van een nieuwe fundering is voorzien van trilling arme schroefpalen in korte segmenten.

 

Het gebouw kenmerkt zich door een kubische compacte opzet met terug liggende gevel ter plaatse van de entree. Door het gebruik van veel glas en zichtlijnen vanaf de balkons is het gebouw binnen licht en ruimtelijk. Er is relatief veel interactie met de omgeving en zicht van en naar de gymzalen vanaf de balkons bij de kleedruimten. In de gymzalen moet hinderlijke zoninstraling worden voorkomen anders geeft dit een storend effect voor de sporters. Tegelijkertijd moest er voor interactie met de omgeving niet een te dichte schil worden gerealiseerd. Dit is opgelost door het glaswerk op de zon belaste gevels uit te voeren in een donkere satijnglas. Dit zorgt voor een prettige instraling van diffuus licht en tegelijkertijd interactie tussen binnen en buiten omdat men van buitenaf gezien de bewegende schaduwen van de sporters waarneemt vanaf straat. Zodoende is getracht om, ondanks dat het programma om een grotendeels gesloten 'doos' vraagt, het gebouw en de omgeving een dialoog met elkaar aan te laten gaan.

 

Vanuit de welstand moest in verband met het beeld van het oude gebouw een verticale geleding in de gevels worden aangebracht. Dit is aangegrepen door deze benadering te vertalen in gebruik van verschillende materialen en uitwerkingen. Zo is de metalen gevelbeplating voor de bovenste zaal verticaal uitgevoerd met verschillende steken om een verfijning in de gevel te realiseren en het gewicht op de oude fundering te beperken. De onderste zaal is omkleed met specifiek geselecteerd metselwerk en is tegelijk uitgevoerd in tegelverband met verticale sprongen in diepte van het metselwerk. Zodoende ontstaat verfijning in de gevel en een verticale structuur door de sprongen met schaduwwerking.

 

Door de compacte opzet was het tevens mogelijk om het kleine naastgelegen schoolplein met een derde aan oppervlakte te vergroten.