NIEUWBOUW MUZIEKVERENIGING 'HARPE DAVIDS'


PROJECTGEGEVENS

Functie    Architect, projectleider

Opgave    PvE, conceptvorming, schetsontwerp/voorlopig ontwerp, haalbaarheidsonderzoek, raming

Locatie     Ridderkerk

Status       VO + haalbaarheidsonderzoek

Jaar           2018

Copyright: Ruud Hoogstad

OMSCHRIJVING

Muziekvereniging Harpe Davids heeft een gedateerd onderkomen in het oude centrum van Ridderkerk. Het pand functioneert waar het voor bedoeld is echter is een visie voor de toekomst nodig om de strategie rondom de huisvesting verder vorm te kunnen geven. Hiervoor is vervolgens een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd met een schetsontwerp en een kostenraming. Een van de voorwaarden was dat het nieuwe onderkomen op de bestaande locatie moest worden gesitueerd, het programma moest worden uitgebreid, en dat het ontwerp binnen het bestemmingsplan te realiseren moest zijn. Dit is vervolgens met succes vertaald in het ontwerp waarmee de vereniging vervolgens de strategie verder vorm kon geven.