NIEUWBOUW NATUUREDUCATIECENTRUM HOGE NESSE


PROJECTGEGEVENS

Functie    Architect

Opgave    Visie ontwikkeling, conceptvorming, schetsontwerp

Locatie     Zwijndrecht, nieuw ontwikkelgebied Hoge Nesse

Status       Schetsontwerp

Jaar           2016

Copyright: Ingenieursbureau Drechtsteden

OMSCHRIJVING

Voor de ontwikkelingen van het natuurgebied Hoge Nesse heeft gemeente Zwijndrecht het plan opgepakt tevens een ontwerpvisie met schetsontwerp op te laten stellen voor een nieuw te realiseren natuur educatiecentrum. In nauwe samenwerking met de stedenbouwkundige is vervolgens invulling gegeven aan de locatie en randvoorwaarden. Op basis hiervan is vervolgens een ontwerpvisie ontwikkeld met een schetsontwerp.