NIEUWBOUW GYMZAAL LATOURPAD


PROJECTGEGEVENS

Functie    Architect, sr. projectleider

Opgave    SO en haalbaarheidsstudie

Locatie     Dordrecht

Status       Lopend

Jaar           2023

Copyright: Servicegemeente Dordrecht, afdeling Vastgoed

OMSCHRIJVING

Nadere informatie volgt afhankelijk van communicatie met omgeving, politieke besluitvorming en communicatieplan.