NIEUWBOUW MONTESSORI KINDCENTRUM MKC


PROJECTGEGEVENS

Functie    Bouwkundige, Assistent projectleider

Opgave    Bouwmanagement ontwerpteam, advisering, directievoering en toezicht uitvoeringsfase

Locatie     Dordrecht

Status       Opgeleverd

Jaar           2013

Copyright: Ingenieursbureau Drechtsteden

Copyright: Ector-Hoogstad architecten

OMSCHRIJVING

Voor de nieuwbouw van het MKC tekende Ector Hoogstad Architecten voor het ontwerp en voorbereiding. Het bouwmanagement was ondergebracht bij Ingenieursbureau Drechtsteden. Tijdens de uitvoering is vanuit die rol verder invulling gegeven aan de directievoering en toezicht tijdens de uitvoering.