NIEUWBOUW ZWEMBAD DE DUBBEL


PROJECTGEGEVENS

Functie    Architect, projectleider

Opgave    PvE, conceptvorming, schetsontwerp, haalbaarheidsonderzoek, stichtingskostenraming

Locatie     Dordrecht

Status       SO + haalbaarheidsonderzoek

Jaar           2016

Copyright: Servicecentrum Drechtsteden, afdeling Vastgoed

OMSCHRIJVING

Als onderdeel van een haalbaarheidsonderzoek moest er een ontwerp worden gemaakt voor een nieuw zwembadcomplex. Het bestaande buitenbad moest hierin worden geïntegreerd met een nieuwe opzet voor een uitdagend peuterbad. In de huidige situatie beschikt het binnenbad over een bad van 16 meter lengte, deze zou in een nieuwbouwscenario moeten worden vervangen door een 25 meter bad met een beweegbare bodem.