RENOVATIE GRIENDWERKERSHUT DE BIESBOSCH


PROJECTGEGEVENS

Functie    Architect, projectleider

Opgave    PvE, conceptvorming, schetsontwerp/voorlopig ontwerp, haalbaarheidsonderzoek, bouwkostenraming

Locatie     Biokeet polder De Dood Nationaal Park de Biesbosch

Status       Presentatie prijsvraag, SO + haalbaarheidsonderzoek

Jaar          2018

Copyright: Ruud Hoogstad

OMSCHRIJVING

Nationaal Park De Biesbosch staan verspreid in het gebied diverse zogenaamde griendwerkershuisjes. De griendwerkers waren arbeiders welke voor een langere periode in de Biesbosch verbleven om griendhout te oogsten. Dit hout werd gebruikt voor fabrieksvuren, mandenmakers of versteviging van dijken. Vandaag de dag zijn de griendwerkershuisjes niet meer in gebruik, maar dat biedt wel andere kansen om deze 'huisjes' in te zetten voor een duurzame invulling voor toeristische overnachtingen. Een select aantal bureaus zijn vervolgens gevraagd om een ontwerp te maken en een visie te geven hoe hier invulling aan te kunnen geven om te komen tot een autarkische opzet voor overnachtingen met een renovatie van de betreffende biokeet als pilot.