RENOVATIE ZWEMBAD DE DUBBEL


PROJECTGEGEVENS

Functie    Architect, projectleider

Opgave    PvE, conceptvorming, SO, VO+, aanbesteding, bouwteam, (esthetisch) toezicht

Locatie     Dordrecht

Status       Oplevering april 2021

Jaar           2015 - 2021

Copyright: Servicecentrum Drechtsteden, afdeling Vastgoed

OMSCHRIJVING

Als onderdeel van een haalbaarheidsonderzoek moest er een ontwerp worden gemaakt voor de renovatie van het bestaande complex. Daarbij zou tevens het programma worden uitgebreid met extra ontmoetingsruimte en wachtruimte met een centrale kassa. Doel van deze opzet is het complex weer minimaal 15 jaar te laten functioneren.

Er zijn diverse verduurzamende maatregelen toegepast om het energieverbruik te verminderen. Daarnaast zijn er materialen en kleurstellingen toegepast welke een rustige beleving geven en tegelijk een bescheiden mate van vrolijkheid uitstralen.