SCHOUWBURG KUNSTMIN RENOVATIE


PROJECTGEGEVENS

Functie    Bouwkundige, Assistent projectleider

Opgave    Aanbestedingen architectenselectie voorbereiden en uitvoeren, ontwerpteam sturing, bouwmanagement

Locatie     Dordrecht

Status       Opgeleverd

Jaar           2012

Copyright: Ingenieursbureau Drechtsteden

OMSCHRIJVING

Schouwburg Kunstmin voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd op het gebied van grotere voorstellingen en de functionaliteiten die hiervoor nodig zijn voor artiesten en bezoekers. Daarop is besloten om de schouwburg een renovatie te laten ondergaan met uitbreiding van het podium en artiestenruimten in combinatie met een grotere en hogere toren voor de theatertechniek. Daarnaast moest de kleine zaal in zijn geheel efficiënter worden opgezet met een nieuwe garderobe in een nieuw te bouwen kelder. Het Ingenieursbureau Drechtsteden had als opgave om de architectenselectie voor te bereiden en uit te voeren, de regie op het project te houden en als bouwmanager op te treden. Het ontwerp is van de hand van Greiner van Goor Huijten architecten.