SPORTCENTRUM DE DUIKELAAR


PROJECTGEGEVENS

Functie    Architect

Opgave    PvE, conceptvorming, schetsontwerp, globale bouwkostenraming

Locatie     Hardinxveld-Giessendam

Status       Schetsontwerp

Jaar           2019

Copyright: Servicecentrum Drechtsteden, afdeling Vastgoed

OMSCHRIJVING

Het huidige zwembad De Duikelaar moest worden onderzocht op de mogelijkheden om op een compacte manier gecombineerd te worden met een grote NOC-NSF Sporthal. Daarnaast is een voorstel gedaan voor de uitgifte van vrije kavels voor het oude buitenbadterrein om de businesscase verder vorm te geven. Uiteindelijk is het schetsontwerp opgebouwd vanuit de oude contouren van het bestaande gebouw en daarbinnen helemaal opnieuw opgebouwd voor een toekomstbestendig sportcentrum.