ECOBLOCK TINYHOUSE


PROJECTGEGEVENS

Functie    Architect, projectleider

Opgave    PvE, conceptvorming, schetsontwerp, globale kostenraming

Locatie     In de natuur, op daken, en op de vergeten plekken in de stad, diverse mogelijkheden

Status       Gereed voor uitwerken naar uitvoering gereed ontwerp

Jaar           2015

Copyright: Ruud Hoogstad

OMSCHRIJVING

Vanuit de fascinatie een visie te ontwikkelen met een ontwerp voor een mobiele tinyhouse en wat dit kan opleveren is een start gemaakt om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en waaraan het moet kunnen voldoen. Deze tinyhouse moest mobiel zijn, ook op het water te gebruiken zijn in natuurgebieden, op zichzelf kunnen functioneren en autarkisch zijn. Het kan geplaatst worden op daken van gebouwen, in de opebare ruimte in de stad, of je kunt wegkruipen in de natuur. Ecoblock is een energetisch zelfvoorzienende supercompacte woning of 'tinyhouse' op een oppervlakte van slechts 3 x 3 meter.