VERBOUWING DELTAHAL DUBBELDAM


PROJECTGEGEVENS

Functie    Projectleider

Opgave    Ontwerp, variantenvoorstellen en haalbaarheidsonderzoek, directievoering en toezicht

Locatie     Dordrecht

Status       Opgeleverd

Jaar           2012

Copyright: Ingenieursbureau Drechtsteden

OMSCHRIJVING

De Deltahal in Dordrecht is een sporthal van het grotere type. De sporthal moest flexibel worden verdeeld in 2 of 3 afzonderlijke gymzalen met alle bijbehorende vereisten aan gymtoestellen en voorzieningen. Voorwaarde hierin was wel dat de huidige functie van korfbalzaal gehandhaafd moest blijven en dat alle ingrepen niet of nauwelijks zichtbaar moesten zijn ten opzichte van de bestaande toestand. Een andere uitdaging betrof oplossingen te zoeken voor de nieuwe toe te voegen constructies omdat de bestaande constructies qua belasting al maximaal benut waren. De opgave bestond uit het realiseren van een haalbaarheidsonderzoek, het uitwerken van het gekozen voorstel naar een bestek, begeleiden van de aanbesteding en uitvoering. Voor wat betreft omvang een bescheiden project, maar alle ingrepen zo integreren dat de resultaten niet 'op mogen vallen' brachten de nodige uitdagingen met zich mee.