WMO WONINGAANBOUW HI-AMBACHT


PROJECTGEGEVENS

Functie    Architect, projectleider

Opgave    Ontwerp, variantenvoorstellen, VO, DO, bestek en tekeningen

Locatie    Hendrik-Ido-Ambacht

Status       Opgeleverd

Jaar           2017

Copyright: Servicecentrum Drechtsteden, afdeling Vastgoed

OMSCHRIJVING

Voor woningaanpassingen met een zekere complexiteit verzorgt het ingenieursbureau (technische) ondersteuning voor de voorbereiding en realisatie van deze aanpassingen. Het is hierin niet zozeer de omvang, maar de complexiteit van dergelijke projecten waar een gedegen aanpak en uitwerking cruciaal is gebleken. Het belang voor de gezondheid van de cliënt staat hierin bovenaan, echter is het tegelijk noodzakelijk ook financieel afwegingen te maken en integraal te komen tot een zo efficiënt mogelijke oplossing binnen de driehoek tijd, geld en kwaliteit. Ieder van deze vragen is daarom uniek en vragen weer een specifieke benadering en antwoord op de vraag.